Učíme se na ekostatku

Stránka Ze školy na ekostatek přibližuje pedagogům, ale i rodičům či vedoucím dětských oddílů ekologická hospodářství, která nabízejí možnost buď exkurzí, prohlídek či rovnou ekologických výukových programů na statcích.

Na statku by neměla být dětem jen jinou formou zprostředkovaná teorie ze školních lavic. V popředí by měl stát prožitek, a právě praktická spolupráce může dětem a mládeži takové prožitky přinést. Děti zde o zemědělství nejen slyší, ale také jej vidí, cítí, ochutnávají a dotýkají se jej.

Zejména ekologické farmy dobře naplňují tyto požadavky, neboť jde většinou o podniky menší rozlohy, ale zato s velkou rozmanitostí plodin i hospodářských zvířat s maximální snahou o soběstačnost a uzavřený cyklus živin a energie.

Adresář je elektronickou podobou publikace Ze škola na ekostatek, kterou lze objednat tištěnou na uvedených kontaktech. Na těchto stránkách tak naleznete