Adresář farem

Biofarma Sasov

O statku Farma byla založena v roce 1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě. Od roku 1999 je celá farma a její produkty certifikována jako Uznaný podnik ekologického zemědělství. Činnost na farmě je pestrá - každým rokem se zde pěstuje kolem dvaceti různých druhů...

Biostatek Valeč

O statku Malé hospodářství na úpatí Doupovských hor sestává ze 4 hektarů vysokokmenných ovocných sadů, které vypásá stádo cca 40ti ovcí. Pod korunami stromů stojí včelařská maringotka s 12ti včelstvy a kolem potoka se rozkládá nepravidelná permakulturní zahrádka. Popsaná scenerie tvoří kulisy...

Dvůr Vyšínek

O statku Dvůr Vyšínek je certifikované ekologické hospodářství přibližně 50 km od Prahy. Nabízí prodej zeleniny, ovoce, ořechů a bylinek v bio kvalitě, prodej domácích vajec a moštů. Svou produkci prodává přímo zákazníkům-spotřebitelům formou vlastních biobedýnek. Na statku se chovají koně,...

Ekofarma Košík

O statku Biofarma zaměřená na chov ovcí a zpracování ovčího mléka, pěstování zeleniny a chov dalších zvířat (kozy, slepice, kachny, prasátka, ryby, divoké prase, lišky a osel). Zahrnuje přibližně 130 ha pastvin, luk a polí, 3 ha sadů a asi půlhektarové zeleninové políčko. Farma tvoří souvislý...

Ekofarma Kozodoj

O statku Ekologická farma zaměřená na environmentální vzdělání, výchovu a osvětu pro všechny typy škol. Chov hospodářských zvířat, koní a drůbeže. Praktická výuka v terénu formou zábavného poznání a pobytu v přírodě. Ekologické výukové programy (EVP) pomáhají zprostředkovat porozumění přírodě,...

Ekologické hospodářství Stateček u Lněníčků

O statku Malá rodinná ekofarma o výměře 45 ha zemědělské půdy, z toho necelých 16 ha tvoří ovocné sady a něco málo přes 7 ha luk. V sadech se najdou všechny běžné druhy ovocných stromů, avšak netradiční odrůdy, a dále méně známé druhy ovocných dřevin (oskeruše, kdouloně, aronie). Na orné půdě...

Farma Držovice

O statku Rodinná farma s chovem ovcí a koz, faremní mlékárna se zpracováním kozího, ovčího a kravského mléka, chov kamerunských ovcí. Farma Držovice se nachází přibližně 100 kilometrů od Prahy a nabízí možnost exkurze do výroby kozího a ovčího mléka a sýra. Farma je vybavena pro školní...

Usedlost Medník

O statku Ekologické hospodářství s chovem mléčných krav a zájmovým chovem koz a koně. Statek se nachází v nádherné krajině sevřené řekou Vltavou a Sázavou, nedaleko Štěchovic přibližně 20 kilometrů od Prahy.  Na statku chovají krávy, kozy, slepice a koně. Návštěvu...