Biofarma Sasov

Biofarma Sasov

O statku

Farma byla založena v roce 1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě. Od roku 1999 je celá farma a její produkty certifikována jako Uznaný podnik ekologického zemědělství. Činnost na farmě je pestrá - každým rokem se zde pěstuje kolem dvaceti různých druhů plodin, chovají se zde prasata, skot masných plemen a koně.

Na statku jsou v provozu faremní biojatka, kde se zpracovává maso a masné výrobky zde chovaných zvířat i zvířat okolních ekozemědělců. Faremní produkci je možné nakoupit ve faremním obchůdku. 

O programu

Hospodářství nabízí prohlídky biofarmy s výkladem. Prohlídky probíhají v pracovních dnech, zahrnují i ochutnávku produktů a možnost nákupu ve faremním obchůdku. Prohlídky zahrnují ukázku unikátního ekologického rodinného chovu prasat, masného skotu a koní.

Termín exkurze je potřeba dohodnout včas předem - kapacita je omezená (zejména měsíce květen, červen, září, říjen objednávejte co nejdříve).

V případě zájmu lze připravit občerstvení z místních biopotravin ve vámi požadované hodnotě.

Podmínky, které jsou návštěvníci povinni na Biofarmě Sasov dodržovat:

  • na exkurzi je nutná vhodná, bezpečná a skluzu odolná obuv (zejména při nepřízni počasí)
  • všichni účastníci jsou povinni uposlechnout pokyny pracovníků farmy, chovat se uvážlivě, obezřetně a bezpečně (zejména v provozech a kontaktu se zvířaty)
  •  skupiny dětí a nezletilých studentů musí mít odpovídající pedagogický doprovod
  • exkurze probíhají na vlastní odpovědnost a nebezpečí a každá skupina je povinna mít vlastního vedoucího, který všechny účastníky seznámí s výše uvedenými podmínkami a dbá na jejich dodržování

Kontakty

Biofarma Sasov, Josef Sklenář
Adresa: Sasov 2, 586 01 Jihlava
Kraj:  Vysočina
Kontaktní osoba: Jiří Pykal
Tel.:       602 725 509
E-mail: info@biofarma.cz
Web: www.biofarma.cz