Biostatek Valeč

Biostatek Valeč

O statku

Malé hospodářství na úpatí Doupovských hor sestává ze 4 hektarů vysokokmenných ovocných sadů, které vypásá stádo cca 40ti ovcí. Pod korunami stromů stojí včelařská maringotka s 12ti včelstvy a kolem potoka se rozkládá nepravidelná permakulturní zahrádka. Popsaná scenerie tvoří kulisy jurtě, kterou poslední tři roky obývá rodina hospodářů.

Statek pordukuje jehněčí, ovčí sýry, med, mošt, pálenky za dodržování principů ekologického zemědělství. Mimo to hospodářství pořádá vzdělávací a zážitková setkání za pomoci dobrovolníků i okolních obyvatel.

O programu

Celý program probíhá venku a má svou praktickou a teoretickou část. Praxe začíná ovcemi, na nichž hospodář předvede několik zajímavostí: počet paznehtů, zubů nebo struků, poví a ukáže k čemu slouží vemeno jak jehňatům tak i lidem. Následně se ovce ostřihá a vlnu děti použijí pro výrobu dekorací, které si odnesou. Během práce se děti dozvědí, co ovce potřebuje ke spokojenému životu, jaký má význam pro člověka i přírodu a krajinu.

Na statku se chovají i včely medonosné, takže než se děti s kuklami na hlavách podívají do úlu, dozví se co mohou čekat uvnitř, naučí se rozeznávat dělnice, královnu a trubce, a mnoho dalšího.

V dalším čase přichází teorie a diskuse o alternativních a běžných metodách hospodaření. Zajímavostí je objevování vůní a chutí bylinek. Na závěr s dětmi hospodář provede evaluační shrnutí a popřeje hezkou cestu zpět.

Přijedete-li na podzim, místo střihání ovcí a nahlížení do života včel se program věnuje ovocným stromům a jejich plodům, včetně výroby domácího moštu.

Další informace

Program probíhá venku v přírodě. Pouze za extrémního počasí se část programu přesouvá dovnitř. Na to je žáky třeba připravit: vhodné oblečení, pevná obuv. Během programu je cca 15 minut vymezených na svačinu. Zábavnější zážitky s ovcemi získají děti, které se vybaví suchým pečivem.

Místo srazu: +50° 10' 42.34", +13° 15' 2.79" (parkoviště před zámeckým kostelem hned při vjezdu do obce Valeč).

Kontakty

Biostatek Valeč
Adresa: Zámecká 20, 364 55 Valeč
Kraj: Karlovarský
Kontaktní osoba: Vojtěch Veselý
Tel.: 775 272 678
Mail: vojtech@biostatek.cz
www.biostatek.cz