Ekofarma Kozodoj

Ekofarma Kozodoj

O statku

Ekologická farma zaměřená na environmentální vzdělání, výchovu a osvětu pro všechny typy škol. Chov hospodářských zvířat, koní a drůbeže. Praktická výuka v terénu formou zábavného poznání a pobytu v přírodě. Ekologické výukové programy (EVP) pomáhají zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí.

Na statku chovají nejrůznější druhy hospodářských zvířat včetně koní, skotu, ovcí, koz, oslů, lam, prasat, hus, kachen, perliček, krůt či slepic. Pěstování plodin se zaměřuje na produkci píce a bylin. Zpracování produktů pouze pro potřeby vzdělávacích programů – výroba sýra a pečení chleba.

O programu

EVP na Kozodoji je několika hodinový blok (podle věku skupiny a zvoleného programu) ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit, který dětem přibližuje přírodu, zvířata a vzbuzuje u nich přirozenou touhu po poznání. Rozvíjí fantazii, empatii, smyslové vnímání, podporuje tvořivost a učí děti vidět věci v souvislostech. Na farmě je k dispozici samostatná učebna.

Další informace

Podrobná nabídka výukových programů na Kozodoji je na www.kozodoj.cz je vhodné přiobjednat doplňkové programy jako svezení na spolehlivých koních, opékání uzenin na ohništi, plstění z ovčí vlny, ukázka výroby domácích sýrů a pečení chleba z kvasu.

Kontakty

Ekofarma Kozodoj
Adresa: Rolavská 538/56, 360 17 Karlovy Vary
Kraj:  Karlovarský
Kontaktní osoba: Pavlína Štyndlová
Tel.: 608 981 814
Mail: info@kozodoj.cz
Web: www.kozodoj.cz