Usedlost Medník

Usedlost Medník

O statku

Ekologické hospodářství s chovem mléčných krav a zájmovým chovem koz a koně. Statek se nachází v nádherné krajině sevřené řekou Vltavou a Sázavou, nedaleko Štěchovic přibližně 20 kilometrů od Prahy.  Na statku chovají krávy, kozy, slepice a koně.

Návštěvu hospodářství lze spojit s výletem do okolí, opékáním špekáčků, cyklo-výletem. Podrobnější informace k programům na vyžádání na kontaktech níže.

Popis programu

Statek nabízí dva typy programů

  • Jak vznikají potraviny? Aneb a ta kráva mléko dává. Náplní programu je seznámení s hospodářskými zvířaty, které dávají mléko, čím se krmí, jak se dojí, co ovlivňuje kvalitu mléka, zpracování mléka, vysvětlení základních pojmů v mlékařství, ukázka jednoduchého zařízení na zpracování mléka. Kurz je určen pro děti ZŠ 1. i 2. stupně.
  • Malý hospodář. Jeho náplní je detailní seznámení s každodenním chodem farmy. Dětem je ukázáno a vysvětleno jak se starat o hospodářská zvířata na farmě (kráva, koza, kůň) a jaký užitek nám dávají. Farmář dětem osvětlí, co to znamená chovat zvířata ekologicky a jak se ekologický chov liší od chovu konvenčního. Kurz je vhodný pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ.

Další informace

Hospodářství nabízí dále prohlídku hospodářství, seznámení s řemeslem tesař-truhlář a praktické ukázky na roubené chalupě pro děti od 3. tříd ZŠ výše. Dále výklad o historii jednotky SS na Hradištku, aneb po stopách Štěchovického pokladu vhodné pro SŠ.

Kontakty

Usedlost Medník
Adresa: Třebsín 69 Netvořice 257 44
Kraj: Středočeský 
Kontaktní osoba: Václav Bednář
Tel.: 608 978 780
Mail: kletecko@seznam.cz   
web: www.usedlost.cz